Lestis on Helsingin Kruunuhaassa sijaitseva ylioppilaskoti, joka tarjoaa yhteisöllisen asumisen 22 opiskelijalle Helsingin keskustassa. Ylioppilaskodin omistaa Ylioppilaskoti Lestis ry (yhdistyksen nimi vuoteen 2021 Lestadiolaisten ylioppilaskodin kannatusyhdistys ry).

Varsinaisessa ylioppilaskodissa Vironkatu 7:ssä on asunto 8 tytölle ja 9 pojalle ja Vironkatu 10:ssa, eli ”Marilassa” asunto 5 tytölle. Sen lisäksi kannatusyhdistys omistaa seitsemän yksiöitä tai kaksiota eri puolilla Helsingin kantakaupunkia.

Taustaa

Lestiksen juuret ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimivan lestadiolaisen herätysliikkeen ns. pappislinjassa, joka tunnetaan myös nimellä elämänsanalaisuus. Nykyisin tämän herätysliikkeen vaikutus asukaskuntaan on vähäinen ja asukkaat tulevat hyvin monista erilaisista taustoista. Lestis on poikkitieteellinen, monialainen ylioppilaskoti. Asukkaina on viime vuosina ollut mm. kasvatustieteiden, kielten ja musiikin opiskelijoita, sosiaali- ja terveysalaa opiskelevia sekä teekkareita ja teologeja.

Seurat

Ylioppilaskodissa järjestetään kaksi kertaa vuodessa seurat, joiden järjestelyihin kodin asukkaat osallistuvat, esim. leipoen tai musisoiden. Seurojen puhujina on yleensä kirkon palveluksessa työskentelevät Ylioppilaskodin entiset asukkaat. Seurat ovat avoimia tilaisuuksia kaikille niistä kiinnostuneille. Tervetuloa!

Yhdistyksen historia

Yhdistyksen historiasta on kerrottu eri julkaisuissa. Professori Hannu Mustakallio on laatinut Lestiksen 70-vuotishistoriikin.