Ylioppilaskodin toimintaohjeet

Ylioppilaskoti Lestis on opiskelijoiden kristillinen asuinyhteisö, jonka jokaisella asukkaalla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään asuinympäristöön. Sen sekä kodin kristillisen hengen ylläpitämiseksi on tarpeen, että kaikki asukkaat ottavat toisensa huomioon ja toimivat tässä ohjeessa edellytetyllä tavalla. Lisäksi voimassa ovat taloyhtiön omat järjestyssäännöt.

I Siisteys ja kunnossapito 
1.a. Keittiön ja muiden yhteisessä käytössä olevien tilojen siisteys on jokaisen asukkaan vastuulla siten, että kukin siivoaa välittömästi omat jälkensä ja laittaa käyttämänsä astiat tiskikoneeseen tai tiskataan ne käsin ja palautetaan paikoilleen.

1.b. Asukkaan tulee lajitella jätteet ja käyttää siivoukseen ja pyykkihuoltoon varattuja välineitä ja aineita taloudellisesti.
1.c. Kukin asukas siivoaa oman huoneensa. Lisäksi hän siivoaa keittiön ja muut yhteiset tilat huoneistovastaavien laatiman vuorolistan ja ohjeiden mukaisesti.
1.d. Huoneiden seinille ei saa ripustaa mitään, mikä vahingoittaa seinäpintoja tai jättää niihin pysyvät jäljet.
1.e. Ylioppilaskodin astioita ei saa säilyttää omissa huoneissa. 
1.f. Asukkaan tulee ilmoittaa havaitsemistaan korjaustarpeista sekä rikkoutuneista laitteista ja tarvikkeista huoneistovastaaville.

II Yleinen järjestys
2.a. Yörauhaa häiritsevä toiminta on kielletty klo 22–08.
2.b. Tupakointi on kielletty sisätiloissa. 
2.c. Ylioppilaskodissa järjestettävät yhteiset tapahtumat ja juhlat ovat lähtökohtaisesti päihteettömiä. Humalajuominen ei ole sallittua Ylioppilaskodissa.
2.d. Huoneet ovat yhden hengen huoneita, mutta niissä voi tilapäisesti majoittaa vieraitaan muut asukkaat huomioon ottaen.
2.e. Lemmikkieläinten pito Ylioppilaskodissa on kielletty.

2.f. Ylioppilaskodin tauluja tai muuta yhteistä omaisuutta ei saa siirtää ilman yhdistyksen hallituksen lupaa. 
2.g. Asukkaan tulee kääntyä epäselvissä asioissa sekä häirintä- tai ristiriitatilanteissa mahdollisimman pian huoneistovastaavien tai Ylioppilaskoti Lestis ry:n hallituksen tai hallituksen nimeämien häirintäyhdyshenkilöiden puoleen.

2.h. Yleisissä tiloissa ei saa pitää sinne kuulumatonta tavaraa paloturvallisuuden vuoksi.

III Avaimet ja oviturvallisuus sekä ikkunat
3.a. Ylioppilaskodin avaimia tulee säilyttää huolellisesti ja vastuullisesti, eikä asukkaalla ole lupaa kopioida avaimiaan. Avaimet kadottanut saa uudet avaimet korvausta vastaan.

3.b. Tuntemattomia ei tule päästää sisälle huoneistoon. Vieraalla tulee olla vastaanottaja, joka huolehtii vieraastaan vierailun aikana.

IV Ylioppilaskodin seurat ja muut yhteiset tapahtumat  
4.a. Luottamusta ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan sekä arjen toiminnassa että yhteisiin tapahtumiin ja kokoontumisiin osallistumalla.

4.b. Asukkaat osallistuvat kukin vuorollaan yhdistyksen järjestämien seurojen ja muiden yhteisten tapahtumien valmisteluun ja toteutukseen erikseen sovittavalla tavalla.


Hyväksytty Ylioppilaskoti Lestis ry:n hallituksen kokouksessa 9.10.2023