Ylioppilaskodin toimintaohjeet

Ylioppilaskoti Lestiksen toimintaohjeet (HUOM! Uusittu 7.9.2020)
Ylioppilaskoti Lestis on kristillisten opiskelijoiden asuinyhteisö. Asukkaiden turvallisen ja viihtyisän yhteiselämän sekä kodin kristillisen hengen ylläpitämiseksi on tärkeää, että kaikki asukkaat ottavat toisensa huomioon ja toimivat tässä ohjeessa edellytetyllä tavalla. Lisäksi on voimassa kunkin taloyhtiön omat järjestyssäännöt.

I Turvallisuus
Turvallisuus rakentuu yhteisistä teoista. Tämän vuoksi:
1.a Ylioppilaskodin avainten luovutuksen yhteydessä asukkaalta peritään pantti, jonka asukas saa takaisin palauttaessaan avaimet vuokrasuhteen päättyessä. Avaimet kadottanut saa uudet avaimet korvausta vastaan. Avaimia tulee säilyttää huolellisesti ja vastuullisesti, eikä asukkaalla ole lupaa kopioida avaimiaan.
1.b Huoneistoon saapuvalla vieraalla tulee olla vastaanottaja, joka huolehtii vieraastaan vierailun aikana.

II Ylioppilaskodin seurat ja muut yhteiset tapahtumat
2. Asukkaat osallistuvat vuorollaan ylioppilaskodissa järjestettävien seurojen ja kannatusyhdistyksen muiden yhteisten tapahtumien valmisteluun ja toteutukseen erikseen sovittavalla tavalla.

III Siisteys ja kunnossapito 
Ylioppilaskodissa asumisen viihtyminen rakentuu pienistä asioista. Huoneistojen kunnossapidon, hygienian ja viihtymisen vuoksi:
3.a. Yhteisessä käytössä olevissa tiloissa kukin siivoaa välittömästi omat jälkensä.
3.b. Käytön jälkeen astiat laitetaan välittömästi tiskikoneeseen tai tiskataan ja palautetaan paikoilleen.
3.c. Keittiön ja muiden yhteisten tilojen siisteydestä vastaa kukin vuorollaan huoneistovastaavien laatimien vuorolistan ja ohjeiden mukaisesti.
3.d. Huoneiden seinille ei saa ripustaa mitään, mikä vahingoittaa seinäpintoja tai jättää niihin pysyvät jäljet.
3.e. Asukkaan tulee sulkea ikkunat huoneistosta poistuessaan.
3.f. Kestävän kehityksen hengessä jätteet lajitellaan, ja siivoukseen ja pyykkihuoltoon varattuja välineitä ja aineita tulee käyttää taloudellisesti.
3.g. Lemmikkieläinten pito ylioppilaskodissa on kielletty.
3.h. Ylioppilaskodin tauluja tai muuta yhteistä omaisuutta ei saa siirtää ilman johtokunnan lupaa.

IV Ylioppilaskodin astiat ja lehdet
4. Ylioppilaskodin astioita ja ylioppilaskotiin tulevia yhteisiä sanoma- ja aikakauslehtiä ei saa säilyttää omissa huoneissa.

V Yleinen järjestys
5.a. Yörauhaa häiritsevä soittaminen, laulaminen, kodinkoneen käyttö ja muu äänekäs toiminta on kielletty klo 22–08.
5.b. Tupakointi on kielletty Ylioppilaskodin tiloissa.
5.c. Ylioppilaskodissa järjestettävät yhteiset tapahtumat ja juhlat ovat lähtökohtaisesti
päihteettömiä. Humalajuominen ei ole sallittua Ylioppilaskodissa.
5.d. Huoneet ovat yhden hengen huoneita, mutta niissä voi tilapäisesti majoittaa vieraitaan muut asukkaat huomioon ottaen.
5.e. Asukas ilmoittaa havaitsemistaan korjaustarpeista sekä rikkoutuneista laitteista ja tarvikkeista huoneistovastaaville.
5.f. Asukas kääntyy epäselvissä asioissa sekä häirintä- tai ristiriitatilanteissa mahdollisimman pian huoneistovastaavien tai ylioppilaskodin kannatusyhdistyksen johtokunnan puoleen.

Hyväksytty Lestadiolaisten ylioppilaskodin johtokunnan kokouksessa 7.9.2020