Asukaskysely Lestiksen historiatutkimusta varten

4.6.2021

Professori Hannu Mustakallio on laatimassa Lestiksen historiatutkimusta. Tavoitteena on, että tutkimus julkaistaan Lestiksen 75-vuotisjuhlassa vuonna 2024. 

Historiatutkimusta varten olisi tärkeää, että mahdollisimman moni entinen ja nykyinen asukas vastaisi historiakyselyyn ja kertoisi asumisajastaan. 

Voit vastata kyselyyn googleforms-e-lomakkeella, johon pääsetä tästä.  Tai halutessasi voit vastata kyselyyn myös perinteisenä word-dokumenttina: